Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” w 2022 r.

Wnioski w ramach programu będą przyjmowane w trybie ciągłym, wg poniższego harmonogramu.

Trwa rekrutacja do projektu pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy", który jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  kolejną edycję programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III".

W ramach programu w 2022 r. realizowane będą następujące obszary:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".