Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” w 2021 r.

Wnioski w ramach programu będą przyjmowane w trybie ciągłym, wg poniższego harmonogramu.

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  kolejną edycję programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.