Szanowni Państwo

miło nam powitać Państwa na nowej stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. Mamy nadzieję, że strona ta będzie dla Państwa pomocna. Znajdziecie tu Państwo interesujące Was informacje, dowiecie się, czym PCPR się zajmuje i jaką pomoc można u nas uzyskać.

Poniżej znajdziecie Państwo bieżące informacje dotyczące działalności PCPR, realizowanych programów, komunikaty, najnowsze wiadomości. Pozostałe informacje umieszczone są w tematycznych zakładkach.

Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi i spostrzeżenia z Państwa strony dotyczące niniejszej strony oraz działalności PCPR, tak, aby jak najbardziej odpowiadały one Państwa potrzebom.

 


 

Program rehabilitacji kompleksowej

osób niepełnosprawnych

Więcej


 

Rozpoczęła się realizacja programu PFRON

"Aktywny samorząd"

Więcej


 
 

Ruszył program PFRON

pn. "Program wyrównywanie różnic między regionami III"

na 2021 r.

Więcej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-10-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-10-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywę w postaci tekstu,
 • Nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury,
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR - http://www.onlineocr.net/ W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M. Curie – Skłodowskiej 8, 37 – 300 Leżajsk.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan: Mariusz Konior.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 17 242 72 08.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje dotyczące procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku B Starostwa Powiatowego w Leżajsku prowadzi wejście znajdujące od strony ul. M. Curie – Skłodowskiej 8. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest boczne wejście, z prawej strony budynku (północna strona), z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku jest winda, która jest dostosowana dla osób niewidomych. Na parterze znajduje się także toaleta dla interesantów, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących, ale jest dzwonek, którym można przywołać pomoc.

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku znajduje się na parterze budynku B Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 8.

W Poradni Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku można skorzystać z pomocy specjalistów posługujących się językiem migowym.

Dla osób na wózkach dostępna jest cała siedziba PCPR.


 

UWAGA!

PCPR W LEŻAJSKU
NIECZYNNE DLA INTERESANTÓW

Więcej


 

Rozpoczęła się realizacja programu PFRON

"Aktywny samorząd"

Więcej


 
 

Ruszył program PFRON

pn. "Program wyrównywanie różnic między regionami III"

na 2020 r.

Więcej


 

 UWAGA

Modyfikacja programu PFRON

"Aktywny samorząd"

Więcej


 

 Program "Aktywny Samorząd"

MODUŁ I

Więcej


 

UWAGA STUDENCI

Rozpoczął się nabór wniosków

w ramach programu PFRON

"Aktywny samorząd"

Więcej


 
 

"Program wyrównywanie różnic między regionami III"

Edycja w roku 2019

Więcej


 
 

 Zajęcia klubowe WTZ

Więcej


 
 

 Program "Dobry Start"

Więcej


 

 Program "Aktywny Samorząd"

MODUŁ I

Więcej


 

                                                          UWAGA STUDENCI

                                         Program PFRON "Aktywny Samorząd"

Więcej


 

                                                Ruszył program PFRON

                    pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III"

                                                              w 2017 r.

Więcej


                    

Piknik rodzinny

W dniu 03.06.2017 r. rodziny zastępcze z Powiatu Leżajskiego spotkały się na pikniku zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku w ośrodku wypoczynkowym w Ożannie. W imprezie uczestniczyło ok. 70 osób.

Więcej


 

                     Rozpoczął się program PFRON

                                                 "Aktywny samorząd"

                                                              w 2017 r.

Więcej


 

                           Ruszył program PFRON

                    pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III"

                                                      na 2017 r.

Więcej

Dodatkowe informacje