Rusza „Program wyrównywania różnic między regionami II”

W dniu 12.02.2014 r. Starosta Leżajski Jan Kida oraz Wicestarosta Marek Kogut podpisali oświadczenie o przystąpieniu przez Powiat Leżajski do programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

W ramach Programu podmioty uprawnione będą mogły starać się o uzyskanie dofinansowania w ramach 7 obszarów.

W imieniu Powiatu Program będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, do którego też należy składać wnioski. Termin składania wniosków – do 15 kwietnia 2014 r.

Formularz wniosku będzie dostępny w siedzibie PCPR w Leżajsku, a także na niniejszej stronie oraz stronie www.starostwo.lezajsk.pl

Więcej szczegółów na temat programu można uzyskać w PCPR w Leżajsku, na stronie www zakładka „Ogłoszenia” i „Realizowane projekty” oraz na stronie PFRON www.pfron.org.pl

Dodatkowe informacje