Komunikat w sprawie dofinansowań ze środków PFRON

 

PCPR w Leżajsku informuje, że ze względu na nieotrzymanie do chwili obecnej informacji z PFRON o wysokości środków na dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w 2014 r., rozpatrywanie dotychczas złożonych wniosków zostaje przedłużone do dnia 31 marca br. W najbliższym czasie spodziewana jest informacja z PFRON, o której mowa powyżej, która pozwoli na przygotowanie planu finansowego, a następnie jego zatwierdzenie przez Radę Powiatu. W chwili obecnej przyznawane są jedynie nieliczne pilne dofinansowania, w ramach otrzymanej niewielkiej zaliczki. 

Dodatkowe informacje