Rusza program "Aktywny samorząd"

W dniu 14 lutego 2014 r. Powiat Leżajski złożył w PFRON w Rzeszowie Oświadczenie o przystąpieniu do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy pomiędzy Powiatem a PFRON, w terminie określonym przez Fundusz. Po podpisaniu umowy zostanie wyznaczony termin składania wniosków. 

Realizatorem Programu na terenie powiatu leżajskiego będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”.

Terminy składania wniosków:

  • Moduł 1 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
    semestr letni 2013/2014 – od 28 lutego 2014 r. do 30 marca 2014 r.
  • Moduł 2 – od 05 marca 2014 r. do 30 września 2014 r.

 

Miejsce składania wniosków 

Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M.C. Skłodowskiej 8 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Wnioski można pobrać w zakładce "Ogłoszenia" oraz "Wnioski do pobrania".

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD oraz na stronie www.pfron.org.pl.

Dodatkowe informacje