Spotkania Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych

 

Spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 25.02.2015 r. o godz. 9.00 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Leżajskiego, w której uczestniczyło 8 osób.

Było to spotkanie organizacyjne. Uczestnicy zgłosili potrzebę spotkań ze specjalistami m.in. radcą prawnym.

Wszystkich rodziców zastępczych chętnych do udziału w Grupie wsparcia prosimy o kontakt z PCPR w Leżajsku. O szczegółach kolejnego spotkania poinformujemy w terminie późniejszym.

 

Dziesiąte spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 10.09.2014 r. odbyło się pierwsze, po wakacyjnej przerwie, spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Leżajskiego, w której uczestniczyło 11 osób.

Gościem spotkania była Pani Barbara Przybyłowicz - radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, która przybliżyła uczestnikom tematykę prawną związaną z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, wybrane zagadnienia kodeksu rodzinno – opiekuńczego, kwestie alimentacyjne i inne.

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 1 października 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy w Leżajsku.

Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie.

 

Dziewiąte spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 9.00. odbyło się dziewiąte spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Leżajskiego, w którym uczestniczyło 7 osób.

Rodzice zastępczy na spotkaniu omawiali dotyczące ich problemy i wymieniali swoje poglądy. W celu rozwiania wątpliwości uczestników zaistniała potrzeba zorganizowania spotkania z radcą prawnym, które odbędzie się we wrześniu br.

Wszystkich uczestnikom dziękujemy za udział  i chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy do współuczestnictwa w Grupie wsparcia po wakacyjnej przerwie.

 

Ósme spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 11.06.2014 r. odbyło się ósme spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Leżajskiego.

Było to ostatnie spotkanie w ramach cyklu „Szkoleń psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców zastępczych”.  W dniu dzisiejszym poruszona tematyka dotyczyła radzenia sobie ze złością. Rodzice zastępczy zapoznali się z tym, jak rozróżniać uczucie złości od zachowań wynikających ze złości czy gniewu.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu.

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 25 czerwca 2014 r. o godz. 9.00. Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.

 

Siódme spotkanie Grupy Wsparcia 

W dniu 28.05.2014 r. odbyło się siódme spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Leżajskiego.

„O roli słowa - wzmacnianie i docenianie” to tematyka spotkania szkoleniowego prowadzonego przez psychologa. Rodzice zastępczy poznali jakich słów używać i jakich unikać w procesie doceniania i motywowania wychowanków do nauki i samorozwoju.

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 11 czerwca 2014 r. o godz. 9.00. Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.

 

Szóste spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 14.05.2014 r. odbyło się szóste spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Leżajskiego.

Spotkanie szkoleniowe było kontynuacją tematyki z poprzednich zajęć, ze względu na jej ważność dla uczestników Grupy wsparcia. Rodzice zastępczy dzielili się doświadczeniem z życia swoich wychowanków, związanym z wpływem rówieśników. Wymieniali swoje spostrzeżenia i uwagi. Psycholog pokazała jak wykorzystywać te codzienne doświadczenia do wzmocnienia pewności siebie, samodzielności decyzyjnej, a tym samym zminimalizowania wpływu rówieśników na postępowanie ich dzieci.

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 28 maja 2014 r. o godz. 9.00. Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.

 

Piąte spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 25.04.2014 r. o godz. 9.00 odbyło się piąte spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Leżajskiego.

Było to kolejne spotkanie szkoleniowe, tym razem prowadzone przez pedagoga wspólnie z psychologiem. Rodzice zastępczy zapoznali się z tym, jak postępować z wychowankami aby nie byli podatni na negatywne wpływy ze strony rówieśników. Bardzo ważne jest kształtowanie wiary w siebie i poczucia własnej wartości oraz zaufania do własnych możliwości. Cechy te zmniejszają podatność na wpływy rówieśników.

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 15 maja 2014 r. o godz. 9.00. Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.

 

Czwarte spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 7.04.2014 r. odbyło się czwarte spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Leżajskiego.

Tematyką spotkania były trudności szkolne: z czego mogą wynikać, jak pomagać wychowankom w radzeniu sobie z problemami, jak motywować do wysiłku. Rodzice zastępczy zapoznali się m.in. z zasadami uczenia się i odrabiania lekcji przez wychowanków.

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 25 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00. Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.

 

Trzecie spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 24.03.2014 r. odbyło się trzecie spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Leżajskiego.

Było to kolejne spotkanie w ramach cyklu szkoleń prowadzonych przez pedagoga współpracującego z PCPR w Leżajsku. Tematyka poruszana na szkoleniu dotyczyła zagrożeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń elektronicznych (komputery, telefony komórkowe, telewizor itp.), na które narażeni są zwłaszcza ludzie młodzi. Omówiono zagrożenia i skutki uboczne wynikające z ich nadużywania. Rodzice zastępczy zapoznali się z „krokami wychowawczymi” mówiącymi o tym, w jaki sposób postępować, gdy dziecko zbyt długo korzysta z internetu.

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 7 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00. Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.

 

Drugie spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 12.03.2014 r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z terenu Powiatu Leżajskiego. W spotkaniu uczestniczyło 11 rodziców zastępczych.

Tym spotkaniem rozpoczął się cykl szkoleń, którego celem będzie zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych. Tematem pierwszego spotkania szkoleniowego, prowadzonego przez pedagoga, była poprawa relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi i ich wychowankami. Uczestnicy omówili najczęstsze problemy występujące w relacjach rodzic zastępczy-wychowanek, a następnie przedyskutowane zostały zasady postępowania oraz konkretne działania mające na celu poprawę wzajemnych relacji.

Kolejne trzy spotkania będą prowadzone również przez pedagoga, a następnie szkolenie będzie kontynuowane przez psychologa, współpracującego z PCPR w Leżajsku.  

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 24 marca 2014 r. o godz. 9.00. Wszystkich chętnych rodziców zastępczych serdecznie zapraszamy.

 

Pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 27.02.2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie PCPR w Leżajsku odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców zastępczych z powiatu leżajskiego. W spotkaniu uczestniczyło 10 rodziców zastępczych, Dyrektor i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Leżajsku, a także  pedagog współpracujący z PCPR. Spotkanie miało charakter organizacyjny. 

Uczestnictwo w Grupie Wsparcia jest dobrowolne, stanowi możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób które realizują podobne zadania i mają wspólne cele. Spotkania Grupy prowadzone będą przy współpracy Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. W wybranych blokach będą uczestniczyli wykwalifikowani specjaliści służący wsparciem i radą m. in.: psycholog, pedagog, przedstawiciel policji, radca prawny, specjalista ds. uzależnień, lekarz itp. Przewidziane są również konsultacje indywidualne.

Następne spotkanie odbędzie się 12 marca 2014 r. o godz. 9.00 i będzie pierwszym z planowanych kilku dni szkoleniowych. Wszystkich chętnych rodziców zastępczych zapraszamy do czynnego udziału  w Grupie.

 

Dodatkowe informacje