Nowe zasady wydawania kart parkingowych

 

Od 1 lipca 2014 r. obowiązują nowe zasady wydawania kart parkingowych. Zmienił się również organ wydający karty. Zmiany nastąpiły w związku z nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446 z późn. zm.).

Z dniem 30 czerwca 2014r. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Leżajsku zaprzestał wydawania kart parkingowych dla uprawnionych osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową wydaje Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zmianie uległy również wzory i zasady wydawania kart.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wydane do tej pory karty parkingowe zachowają swą ważność do 30 listopada 2014 r. (o ile ich termin ważności nie upłynął wcześniej).

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Zespołu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk (siedziba PCPR w Leżajsku), lub pod nr telefonu: 17 240 25 25

Podstawowe informacje dotyczące kart parkingowych do pobrania:

Nowe zasady wydawania kart parkingowych (doc, 39 KB)

Wniosek o wydanie karty parkingowej do pobrania:

Dodatkowe informacje