KOMUNIKAT!

                             w sprawie kart parkingowych

Niniejszym informujemy, że w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z kart parkingowych, ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1589) wydłuża do 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.
 
Więcej informacji można uzyskać w PCPR w Leżajsku, pok. nr 8 lub pod numerem telefonu: 17 240 25 25

Dodatkowe informacje