Spotkania Grupy Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą

 

Pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 18.02.2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą, w którym uczestniczyło 7 osób z terenu Powiatu Leżajskiego. Spotkania  odbywają się w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Gościem spotkania była psycholog Pani Monika Chrząstek. Tematyka spotkania dotyczyła pracy nad radzeniem sobie z trudnymi emocjami. Kobiety miały też możliwość wymiany doświadczeń z osobami przeżywającymi podobne trudności.

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 5 marca 2015 r. o godz. 8.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy w Leżajsku.

Wszystkich osoby chętne serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie.

Drugie spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 05.03.2015 r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Gościem spotkania był Pan Grzegorz Stępniowski – psychoterapeuta, na co dzień pracujący w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Leżajsku.

Na spotkaniu omówiono  rozumienie uzależnienia w różnych podejściach terapeutycznych.

Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 19 marca 2015 r. o godz. 8.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy w Leżajsku.

Wszystkich osoby chętne serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Trzecie spotkanie Grupy Wsparcia

W dniu 19.03.2015 r. odbyło się trzecie spotkanie Grupy Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Było to kolejne spotkanie poruszające kwestię uzależnienia, prowadzone przez Pana Grzegorza Stępniowskiego – psychoterapeutę.

Wszystkie osoby chętne do udziału w Grupie wsparcia prosimy o kontakt z PCPR w Leżajsku. O szczegółach kolejnego spotkania poinformujemy w terminie późniejszym.

 

Dodatkowe informacje