„AKTYWNY SAMORZĄD”

                                            MODUŁ I

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku informuje, że z dniem 1 czerwca 2016 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I.

Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły do dnia 30 sierpnia 2016 r. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się:

- na stronie www.pfron.org.pl

- tutaj

- tutaj

 

Wnioski do pobrania:

Wnioskodawca w swoim imieniu

Wnioskodawca na rzecz podopiecznego

Specyfikacja - Obszar A Zadanie 1

Specyfikacja - Obszar A Zadanie 2

Specyfikacja - Obszar B Zadanie 1 i 2

Specyfikacja - Obszar C Zadanie 2

Specyfikacja - Obszar C Zadanie 3

Specyfikacja - Obszar C Zadanie 4

Specyfikacja - Obszar D

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie Obszar A 1 i 2

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie Obszar B 1 - narząd wzroku

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie Obszar B 1 - kończyny górne

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie Obszar C 3 i 4

Załącznik nr 3 i 4 do wniosku

Zaświadczenie lekarskie B 1

Zaświadczenie lekarskie B 1 C 1 3 4

 

Uwaga

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy, obowiązują poniższe formularze:

1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:

  1. Wzór C3_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3 (18,12 KB, docx)
  2. Wzór C4_O  – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - C4 (17,03 KB, docx)

2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:

  1. Wzór C3_K  – Specyfikacja i kosztorys protezy - C3 (16,73 KB, docx)
  2. Wzór C4_K  – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy - C4 (16,38 KB, docx)

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy – wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy i plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Dodatkowe informacje