Dofinansowanie dla powiatu leżajskiego

Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie z PFRON do zakupu pojazdów dla osób niepełnosprawnych

 

W bieżącym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach Programu uprawnieni wnioskodawcy mogli składać wnioski o dofinansowanie m.in. do: likwidacji barier architektonicznych, tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych, likwidacji barier transportowych, tworzenia warsztatów terapii zajęciowej czy też finansowania zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Największe zainteresowanie wśród wnioskodawców dotyczyło likwidacji barier transportowych. Nasz Powiat otrzymał dofinansowanie do dwóch projektów:

  1. projekt Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym pn. „Sprawny i bezpieczny dojazd” - przyznane dofinansowanie wynosi 78 000 zł,
  2. projekt Stowarzyszenia „Integracja bez Granic” pn. „Zakup samochodu osobowego – mikrobusa 9-osobowego, przystosowanego do przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich” - przyznane dofinansowane wynosi 78 000 zł.

Środki na realizację w/w projektów przeznaczone są na zakup samochodów osobowych, tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Zakup pojazdów winien zostać dokonany do końca bieżącego roku.

Realizatorem Programu w imieniu Powiatu Leżajskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Dodatkowe informacje