Program "Aktywny Samorząd"

MODUŁ I

Informujemy, że od 1 czerwca 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny samorząd”.

Wnioski należy składać w PCPR w Leżajsku od dnia 01 czerwca 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r., bezpośrednio lub przesyłając na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M.C.Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć tutaj

 

Jednocześnie informujemy, że w związku ze składanymi przez Państwo wnioskami w ramach programu „Aktywny samorząd”, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8 (administrator danych) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa (administrator danych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Informacja o przetwarzaniu danych:

 

Administrator danych osobowych:

 Administratorem Państwa danych osobowych będzie:

 1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku z siedzibą w Leżajsku, 

ul. M.Curie-Skłodowskiej 8.

 Dane kontaktowe administratora:

- listownie, osobiście: ul. M. Curie-Skłodowskiej, 37-300 Leżajsk

- email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie: 17 242 82 58 w. 13

 Inspektor Ochrony Danych:

Małgorzata Stachura

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie

al. Jana Pawła II 13

 Dane kontaktowe administratora:

- listownie, osobiście: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

- telefonicznie: 22 50 55 500

 Inspektor Ochrony Danych:

Sebastian Szymonik – Pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON

Dane kontaktowe Inspektora:

- listownie: al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

- telefonicznie: 22 50 55 500

- adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cele i postawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z realizacją pilotażowego programu PFRON pn. „Aktywny samorząd”, a także wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Podstawa do podjęcia decyzji, a także wykaz danych wymaganych w składanych wnioskach oraz załącznikach do nich zostały określone w rozdz. II dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r. wraz z jej późniejszymi zmianami.

Dane przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). Dane mogą być również przetwarzane na podstawie innych ustaw i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ustawy i rozporządzenia, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych:

Państwa dane zawarte w składanych wnioskach będą przechowywane przez okres 10 lat.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia swoich danych, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

Do pobrania:

Wniosek Moduł I - Wnioskodawca w swoim imieniu

Wniosek wnioskodawca na rzecz podopiecznego

Specyfikacja Obszar A Zadanie 1

Specyfikacja Obszar A Zadanie 2

Specyfikacja Obszar B-Zadanie 1 i 2

Specyfikacja Obszar C Zadanie 2

Specyfikacja Obszar C Zadanie 3

Specyfikacja Obszar C Zadanie 4

Specyfikacja Obszar D

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie - Obszar A 1 i 2

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie - Obszar B1 - narząd wzroku

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie - Obszar B1 - kończyny górne

Załącznik nr 2 zaświadczenie lekarskie - Obszar C 3 i 4

Załącznik nr 3 i 4 do wniosku

Dodatkowe informacje