UWAGA

Modyfikacja programu PFRON

"Aktywny samorząd"

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1. Modyfikacja dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2019 r. w tym względzie została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON w dniu 17 lipca 2019 r.
Wniosek obejmujący Obszar C Zadanie 1 można pobrać tutaj

 

Dodatkowe informacje