Placówki

W Powiecie Leżajskim funkcjonują różnego rodzaju placówki, prowadzone bądź to bezpośrednio przez Powiat, bądź inne podmioty (gminy, organizacje pozarządowe). Są to placówki funkcjonujące w obszarze pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bądź oświatowe – przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Placówki dzielą się na całodobowe i dziennego pobytu, a także ze względu na rodzaj uczestników bądź mieszkańców.

Wykaz placówek wraz z krótką charakterystyką znajdziecie Państwo w zakładkach poniżej, z podziałem na „Placówki prowadzone przez powiat” i „Inne placówki”. Z każdej zakładki można również przejść do strony www prowadzonej przez daną placówkę.

Dodatkowe informacje