Zapytanie ofertowe

 

W związku z planowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku w 2017 roku realizacją „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

Więcej

Dodatkowe informacje