PCPR w Leżajsku informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu. W dniu 5 stycznia 2023 r. Powiat Leżajski podpisał oświadczenie, które zostało  przedłożone do PFRON w Rzeszowie. Na mocy powyższego oświadczenia Powiat Leżajski przystąpi do realizacji programu w 2023 r.

Zgodnie z uzyskaną informacją, w 2023 roku PFRON będzie przyznawał dofinansowania w ramach następujących obszarów:

  • Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
  • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
  • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
  • Obszar D – likwidacja barier transportowych
  • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
  • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej
  • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach I tury na realizację w okresie od  1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” finansowanego ze środków PFRON.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Plakat projektu POWRÓT DO PRACY - POWRÓT DO ZDROWIA

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?
Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa". Szczegółowa informacja oraz link do Programu wraz z załącznikami znajdują się poniżej:

Opieka wytchnieniowa