Wnioski do pobrania

Tutaj możecie Państwo pobrać wnioski i druki, składane w PCPR w Leżajsku.

 

Informacja o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku – Mariusz Konior, z siedzibą: ul. M. Curie-Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk

  Dane kontaktowe Administratora:

  - listownie, osobiście: ul. M. Curie-Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk

  - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - telefonicznie: 17 242 82 58 w. 13

  Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Stachura

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, lit. b i lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz rozporządzeń do powyższych ustaw.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uwagi na to, że podstawą przetwarzania danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku są przepisy prawa, uprawnienie to może być ograniczone lub wyłączone.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, wynikające z obowiązku realizacji przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Leżajsku zadania publicznego. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku
Mariusz Konior

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

PCPR w Leżajsku informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu. W dniu 5 stycznia 2023 r. Powiat Leżajski podpisał oświadczenie, które zostało  przedłożone do PFRON w Rzeszowie. Na mocy powyższego oświadczenia Powiat Leżajski przystąpi do realizacji programu w 2023 r.

Zgodnie z uzyskaną informacją, w 2023 roku PFRON będzie przyznawał dofinansowania w ramach następujących obszarów:

 • Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
 • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
 • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
 • Obszar D – likwidacja barier transportowych
 • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
 • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej
 • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych