Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku jest jednostką organizacyjną Powiatu Leżajskiego, realizującą zadania z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • pieczy zastępczej
 • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz orzekania o niepełnosprawności
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Od 1 stycznia 2012 r. PCPR wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W skład PCPR wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Zespół do spraw pieczy zastępczej
 • wieloosobowe stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
  i obsługi zadań PFRON
 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
 • pracownicy socjalni
 • Sekretariat projektów EFS
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

(szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny PCPR, dostępny w zakładce „Dokumenty”)

Więcej informacji o PCPR znajduje się w zakładkach tematycznych. Zapraszamy do korzystania z naszej strony.

PCPR w Leżajsku

 

Budynek PCPR