Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku realizuje różnego rodzaju projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, PFRON, budżetu Państwa bądź innych źródeł.

Stałymi, cyklicznie realizowanymi programami, są: "Program aktywizacji społecznej w powiecie leżajskim", "Aktywny samorząd" oraz "Program wyrównywania różnic między regionami". W stosownych zakładkach znajdziecie Państwo bieżące informacje dotyczące powyższych programów.

W przypadku realizacji kolejnych, nowych, programów, informacje na ich temat będą również dostępne na niniejszej stronie.